(08)3948.2199 - 0935.211.521
 
Rất thích hệ thống quản lý vận đơn online của Zozoship. Chỉ cần điền đầy đủ thông tin là hệ thống tự cập nhật, shipper tự đến địa điểm lấy hàng chứ không phải mất thời gian điền bằng tay vào từng tờ biên lai. Cám ơn Zozoship rất nhiều.
-Socutelipstick-